Vetenskapens Hamn

En vetenskapshistorisk stadsvandring om de stora upptäckterna i det Gamla Köpenhamn.

Stella Nova, elektromagnetismen, atomens uppbyggnad och jordens kärna. Ljusets hastighet och den helande kraften. Forntidens uppdelning i stenålder, bronsålder och järnålder samt ölbryggarkonsten. Dessa vetenskapliga upptäckter relaterar alla till Köpenhamn.

”””Stadsvandring

Vandringen utgår från Universitetet och Latinerkvarteret, som var kärnan i Köpenhamns lärda miljö. Turen belyser över 400 års vetenskapshistoria, från 1573, då Stella Nova lyste över världen och Tycho Brahe utförde sina exakta observationer.

Ljuset från den Nya Stjärnan avslöjade sprickorna i den gamla världsbilden. Men vetenskap, tro och makt påverkade varandra genom århundraden. Steno (Niels Steensen) gjorde stora upptäckter i geologi och anatomi, men valde att bli en kyrkans man. Astronomen, Ole Römer, beräknade ljusets hastighet, men blev istället satt till att uppmäta landsvägar och utreda gatuoroligheter, som polismästare under Enväldestiden.

Köpenhamn var startpunkten för viktiga expeditioner, såsom den Arabiska Resan, där Linæus elev Peter Forsskål spelade en viktig roll, men miste livet på resan. Andra expeditioner gick till Grönland, för att säkra en plats åt Danmark vid Arktis.

På turen utreder vi Hans Christian Örsteds upptäckt av Elektromagnetismen 1821, och för tråden vidare till Niels Bohrs teori om komplementaritet. Båda forskare var i dialog med samtiden – och Bohr, i synnerhet, fick känning av nazismen eftersom han var av judisk börd. Han lyckades fly med sin familj över Öresund till Sverige och därefter vidare till Storbritannien.

Medicinen får ett särskilt kapitel, från klassiska grekiska dogmer till kampen mot koleran, med utveckling av insulin, ljusterapi och cellforskning. Några av de vetenskapliga landvinningarna har möjliggjorts tack vare företag som Carlsberg, Novo och Mærsk.

Studenternas liv var också muntert - vi berättar om universitetets barbariska intagningsritualer, stridslystna studenter, akademiska intriger och en vacker skomakardotter. Från slutet av 1800-talet kämpade kvinnorna för att ta del i den akademiska undervisningen på universitetet.

Stadsvandringen planeras efter fackligt intresse och nivå.

Inre by
Leveret torsdag d. 20. april
Hamnen, Holmen och Christianshavn
Leveret onsdag d. 19. april
Brokvartererna
Leveret tirsdag d. 18. april
Tematurer om konst och historia
Leveret mandag d. 17. april
Områden udanför Köpenhamn
Leveret søndag d. 16. april
Beerwalks - ølsmagning til fods
Leveret fredag d. 14. april
Program för öppna turer på danska
Leveret onsdag d. 12. april