Nörrebro - Uppror och Oaser

Upprorets röda tråd genom Nörrebros konfliktfyllda historia tecknar en alternativ bild av det lilla fredliga Danmark. En stadsdel med urban livskvalitet, men samtidigt präglad av konflikter genom de senaste 170 årens historia.

Slagsmålen började 1872, då polisen stormade en arbetardemonstration i det så kallade ”Slaget på Fälleden” och senare vid folkstrejken under andra världskriget då Tyskland ockuperade Danmark. Från 70-talet till 90-talet var motståndet stort från befolkning på Nörrebro mot polisens inblandning. Det gällde bland annat i kampen för Ungdomshuset, som var den autonoma rörelsens högborg.

Kvarteret har alltid präglats av invandring. Från den danska och den svenska landsbygden på 1800-talet, från hela världen på 1900-talet och idag av människor från andra förstäder och storstäder, som alla vill uppleva och bo i den helt säregna miljön på Nörrebro.

Vi ser på trendiga ställen, politiska brännpunkter och kvarterets baksidor. Nörrebro rymmer också gröna gårdar samt anarkistiska oaser som exempelvist ”Folkets Park” - och här är Folkets Park något helt annat än i Sverige. På den vackra, historiska begravningsplatsen, Assistens Kyrkogård, ligger Sören Kierkegaard, H.C. Andersen och Niels Bohr begravda.

På Nörrebro har gatorna renoverats, där cyklisterna fått enastående förhållande, vilket med fördel kan utnyttjas till en guidad cykeltur.

?Andra stadsvandringar i Köpenhamns Brokvarterer
Priser och bokning

Inre by
Leveret torsdag d. 20. april
Hamnen, Holmen och Christianshavn
Leveret onsdag d. 19. april
Brokvartererna
Leveret tirsdag d. 18. april
Tematurer om konst och historia
Leveret mandag d. 17. april
Områden udanför Köpenhamn
Leveret søndag d. 16. april
Beerwalks - ølsmagning til fods
Leveret fredag d. 14. april
Program för öppna turer på danska
Leveret onsdag d. 12. april