Sören Kierkegaard för konfirmander

På denna vandring går vi i Søren Kierkegaards fotspår, en framträdande författare och filosof i 1800-talets Köpenhamn. Genom att följa historien om Kierkegaards egen konfirmation kommer vi nära inpå hans förhållande till Gud och hans etiska funderingar.

En stadsvandring om en av världens största filosofiska tänkare, som levde hela sitt liv i Köpenhamn.

Kierkegaards Konfirmation är en stadsvandring för konfirmandgrupper. På vandringen berättar vi om Köpenhamn och om konfirmation förr i tiden. Konfirmanderna får en möjlighet att bekanta sig med Sören Kierkegaard genom att höra om Sörens liv, hans filosofi och om de val man måste göra i livet.

Stadsvandring på 1,5 – 2 timmar.
Start på Nytorv vid Ströget, vid Nørreport Station, eller Kungliga Biblioteket.

År 1828 var det naturligt att bli konfirmerad, men ändå uppfattade Sören det som ett viktigt val. Prästen som förrättade konfirmationen var J. P. Mynster, som senare blev biskop. Sören Kierkegaard beundrade honom till en början, men efter Mynsters död blev hans beundran i stället utbytt mot skarp kritik. Vad döljer sig bakom Kierkegaards konfrontation med kyrkan under hans sista levnadsår?

Stadsvandringen är även en tidsbild av 1800-talets Köpenhamn samt de personer som Kierkegaard mötte på sina dagliga promenader: H. C. Andersen, N.F.S. Grundtvig m.fl.

Stadsvandringen tar oss förbi:

  • Søren Kierkegaards barndomshem på Nytorv
  • Borgerdydsskolan
  • Trinitatis Kyrka, där Kierkegaard blev konfirmerad
  • Köpenhamns Universitet
  • Historienom Regine Olsen och den brutna förlovningen
  • Kierkegaards olika hem som vuxen
  • Vor Frue Kyrka, där Kierkegaards begravningsceremoni ägde rum
  • Köpenhamn och kända personligheter på Kierkegaards tid

Stadsvandringen passar bra för personer som undervisas i kristendom, och som förberedelse inför konfirmationen. Den är också ämnad för teologiskt och filosofiskt intresserade vuxna.

Inre by
Leveret torsdag d. 20. april
Hamnen, Holmen och Christianshavn
Leveret onsdag d. 19. april
Brokvartererna
Leveret tirsdag d. 18. april
Tematurer om konst och historia
Leveret mandag d. 17. april
Områden udanför Köpenhamn
Leveret søndag d. 16. april
Beerwalks - ølsmagning til fods
Leveret fredag d. 14. april
Program för öppna turer på danska
Leveret onsdag d. 12. april