Historisk vandring i medeltidsstaden

Medeltidsstaden är hjärtat av Köpenhamn och bjuder på ett livligt vardagsliv i historisk miljö. Staden har överlevt belägringar, eldsvådor, och borgarnas byggaktivitet. Det förflutna lever kvar i gatunamn, byggnadernas fasader, och vi går från jäktiga gator till lugna stråk och mysiga platser.

Rutten i korta drag: Ströget – Domhuset vid Nytorv – Vår Fru Kyrka – Universitetet – Latinerkvarteret – Rundetårn – Gråbröødre Torv – Heligands Kyrkan – Amagertorv och Höjbro Plads – Nikolaj Kvarter – Kongens Nytorv – Nyhavn. Turen kan också börja vid Nyhavn.

”Historisk vandring i medeltidsstaden” ger en introduktion till det gamla Köpenhamn från medeltiden och fram till 1850-talet, då stadsvallen äntligen revs och Köpenhamn kunde växa. Hur såg staden ut förr i tiden och vad finns kvar i dag?

Gå under Suckarnas Bro in på Nytorv, där domsavsägelsen ägde rum i Domhuset, och straffet exekverades vid skampålen utanför. Samtidigt var marknaden igång och här kunde man köpa både får och grisar. På Gråbrödre Torv stod skammonumentet över Corfitz Ulfeldt, som förrådde Danmark till svenskarna! På samma torg såldes inälvor, sopkvastar och tvål. Fisk kunde man köpa vid Gammel Strand mittemot Köpenhamns Slott.

Under 800 år härjade krig, stora bränder och bittra fejder mellan borgare och munkar, soldater och studenter samt en massa kiv mellan sillakärringarna på Gammel Strand.

Andra stadsvandringar i Inre Köpenhamn
Priser och bokning

Inre by
Leveret torsdag d. 20. april
Hamnen, Holmen och Christianshavn
Leveret onsdag d. 19. april
Brokvartererna
Leveret tirsdag d. 18. april
Tematurer om konst och historia
Leveret mandag d. 17. april
Områden udanför Köpenhamn
Leveret søndag d. 16. april
Beerwalks - ølsmagning til fods
Leveret fredag d. 14. april
Program för öppna turer på danska
Leveret onsdag d. 12. april