H. C. Andersen och äventyrets Köpenhamn

Stadsvandring på 2 – 2,5 timmar. Vi kan börja på Rådhuspladsen eller i Nyhavn. Om vandringen förlängs, kan vi besöka den Lille Havfrue eller H. C. Andersens grav på Assistens Kyrkogård på Nörrebro.

När vi går genom stans gator mellan Vesterport och Nyhavn befinner vi oss i det Köpenhamn som var välkänt för H.C. Andersen. Samma hus, samma kyrkor, torg och caféer. Vi låter författarens egna ord beskriva hur staden inspirerade till äventyr som Elddonet, Svinaherden och Kejsarens Nya Kläder.

På vägen berättar guiden om livet i Köpenhamn på 1800-talet, och om samtida kulturpersonligheter. Fysikern H. C. Ørsted, filosofen Sören Kierkegaard, och den omsvärmade skådespelerskan, Johanne Louise Heiberg, men Andersen hade också vänner och väninnor bland vanligt folk. Vi rör oss i krokarna runt Kungliga Teatern och Nyhavn, eftersom Andersen hade bostäder på ett flertal ställen i detta område.

Stadsvandringen visar oss en värld och en stad i förändring. 1819, från toppen av Valby Bakke, blickade Hans Christian Andersen för första gången in över Köpenhamn. Han såg en liten stad bakom vallar och stadsgravar med kyrktorn, smala gränder och segelfartyg i hamnen. Då Andersen gick bort, 1875, hade staden brett ut sig med både fattiga och förnäma förstäder. Järnvägen knöt landsbygden närmare till Köpenhamn, och röken från ångfartyg och fabriker steg mot skyn. Andersen älskade den nya tiden och möjligheterna, även om hans sagor hjälpte barnen att hålla fast i den gamla världen, på både gott och ont.

H. C. Andersen kom från en fattig barndom i landsortsstaden Odense, och hela livet kämpade han med en inre oro, och hade svårt att finna sig till rätta bland kultureliten i Köpenhamn. Samtidigt har hans berättelser en äkta och unik röst, som också är en del av äventyret om Andersen.

Andra stadsvandringar om litteratur och historia
Priser och bokning

Inre by
Leveret torsdag d. 20. april
Hamnen, Holmen och Christianshavn
Leveret onsdag d. 19. april
Brokvartererna
Leveret tirsdag d. 18. april
Tematurer om konst och historia
Leveret mandag d. 17. april
Områden udanför Köpenhamn
Leveret søndag d. 16. april
Beerwalks - ølsmagning til fods
Leveret fredag d. 14. april
Program för öppna turer på danska
Leveret onsdag d. 12. april