Tove Ditlevsen och Vesterbro

Tove Ditlevsen var Danmarks kanske mest lästa och älskade författare på 1900-talet. Hon växte upp under fattiga förhållanden på Vesterbro, men lyckades ändå att bli erkänd som författare genom sina smärtsamma dikter.

Under sin livstid (1917 – 1976) förändrades Danmark markant. Tove var före sin tid, då hon, som kvinna, följde sina drömmar och gjorde karriär. Hon använde sina minnen från uppväxttiden som inspiration till romanen ”Barndommens Gade” och diktsamlingen ”Pigesind”.

Tove för nybörjare

Turen kan börja djupt inne i arbetarkvarteret Vesterbro, där Tove växte upp som dotter till en byggnadsarbetare. Hon beskriver lek och allvar, drömmar och lögner och det kvarter som formade henne med sina skarpa kanter. Hon beskrev detta i romanen Barndommens Gade och i diktsamlingen Pigesind, och man betraktade henne som en sensationell författarinna.

Tove kastade sig ut i livet och den nya tiden, med succé och sammanbrott, och kullseglade därigenom sina äktenskap. Vi hör också om hur hon svarade på brev om andras problem, då hon var anställd på veckotidningen Familjejournalen, där hon gav goda råd om kärlek, äktenskaps problem och förluster i livet.

Tur på 2 timmar – eller mer - efter energi och behov. Turen börjar vid Tove Ditlevsens Plads, nära barndomshemmet i Hedebygade och rör sig genom 20- och 30-talets Vesterbro fram mot Tove Ditlevsens genombrott som författare.

Variant: Tove för Vuxna

Turen börjar på Köpenhamns Rådhusplats och går baklänges genom Toves liv till Barndomens gata. Från att hon blev erkänd, drömmarna som försvann, genom psykoserna och skilsmässorna, missbruk, modernism, kärleken, och kärnfamiljen, helt tillbaka till barndomens fattigdom, som kan vara svår att helt förstå i vår tid.

Benämnda verk:

  • Pigesind
  • Barndommens Gade
  • Kvindesind
  • De Voksne
  • Vilhelms Værelse
  • Erindringer

Andra stadsvandringar om litteratur och historia
?Se även Vesterbroturen
Priser och bokning

Inre by
Leveret torsdag d. 20. april
Hamnen, Holmen och Christianshavn
Leveret onsdag d. 19. april
Brokvartererna
Leveret tirsdag d. 18. april
Tematurer om konst och historia
Leveret mandag d. 17. april
Områden udanför Köpenhamn
Leveret søndag d. 16. april
Beerwalks - ølsmagning til fods
Leveret fredag d. 14. april
Program för öppna turer på danska
Leveret onsdag d. 12. april