Andra Världskriget

En överblick över den tyska ockupationen av Danmark (Besættelsen på danska). Stadsvandringen går genom Köpenhamns aktiva hjärta från Rådhusplatsen, förbi nazisternas högborgar, och fram till Vesterbro, där motståndsrörelsen växte sig stark. På varje stopp får man förnyad förståelse av denna dramatiska period, och om vardagen i skuggan av kriget.

Stadsvandring på ca 2 timmar från Rådhusplatsen med slut i Kødbyen på Vesterbro.

Välj en vandring genom ockupationstidens Köpenhamn från Rådhusplatsen och hör om en tid, som har präglat det danska medvetandet och Köpenhamnarnas gemensamma minnen. Guiden förklarar begreppen, som t.ex. Gestapo, ransonering, sabotörer, likvideringar och fältmadrasser, som kom in i det danska språket under krigsåren 1940-45.

Turen påbörjas vid Rådhusplatsen. Stadens stora allmänna plats, som utsattes för ombyggnader av militära skäl, och var skådeplats för tyska maktdemonstrationer. Den var också ramverket för vardagslivet, som skulle gå vidare, och en vardag, som blev mer och mer besvärlig och skrämmande.

Turen fortsätter genom Vesterbros Passage, och vi passerar de viktigaste byggnader, som beslagtogs av Gestapo. Det var Dagmarhus och Shellhuset, som 1945 träffades av bomber från RAFs jaktplan under en flygräd, med oförutsedda civila offer.

Härefter fortsätter vi till Vesterbro, ett arbetarkvarter där motståndet omkring Istedgade var starkast, och det sades att ”Istedgade överger sig aldrig”. Vi ser på specifika spår från ockupationstiden och kommer även tätt på den menige tysken vid Kødbyen, Köpenhamns slakthallar.

Andra stadsvandringar i Indre Köpenhamn
?Andra stadsvandringar i Köpenhamns Brokvarterer
Andra stadsvandringar om litteratur och historia
Priser och bokning

Inre by
Leveret torsdag d. 20. april
Hamnen, Holmen och Christianshavn
Leveret onsdag d. 19. april
Brokvartererna
Leveret tirsdag d. 18. april
Tematurer om konst och historia
Leveret mandag d. 17. april
Områden udanför Köpenhamn
Leveret søndag d. 16. april
Beerwalks - ølsmagning til fods
Leveret fredag d. 14. april
Program för öppna turer på danska
Leveret onsdag d. 12. april