Carlsbergbyn – öl och kärlek till fosterlandet

Carlsbergbyn är en ny stadsdel i Köpenhamn. Det är en skattkammare av industriell arkitektur, från en tid då det var tillåtet att uttrycka sin stolthet i tegelstensbyggnader. I dag ligger höghus och torg sida vid sida. Carlsberg rymmer massor av historia och befinner sig samtidigt i en spännande utveckling.

Stadsvandring i Carlsbergområdet 1,5 – 2 timmar.
Kan kombineras med besök på Carlsberg Visitors Centre (2 -2,5 timmar inkl. tur i området. Särskild entré och smakprov).
Carlsbergområdet kan också vara utgångspunkt, eller avslutning på en av våra andra turer på Frederiksberg och Vesterbro.

Denna ”nya stadsdel” låg ute på landet i årtionden innan Köpenhamn växte och utvidgades. År 1847 flyttade J. C. Jacobsen sitt bryggeri från Köpenhamns innerstad, med avsikt att brygga världens bästa öl. Ambitionen byggdes på flit, stringent vetenskap och tillgång till källvatten av bästa kvalitet, och i dag är Carlsberg en av världens ledande bryggerikoncerner.

Industriäventyret var invävt i en kraftig konkurrens mellan far och son - J. C. och Carl Jacobsen. Striderna handlade om bryggarmetoder, familjeresor, testamenten och stora donationer till kulturella och vetenskapliga ändamål. Bland annat skulle fysikern Niels Bohr bo i hedersbostaden på Carlsberg.

Turen handlar också om Carlsbergbyn i dag. Här finns spår från mer än 150 år av industriproduktion, men området är under konstant utveckling. På varje ny stadsvandring har det skett förändringar, men vi har alltid färska uppgifter om den aktuella situationen.

?Läs om Copenhagen Beerwalk (på danska)
Läs om turen ”Vetenskapens Hamn”

Inre by
Leveret torsdag d. 20. april
Hamnen, Holmen och Christianshavn
Leveret onsdag d. 19. april
Brokvartererna
Leveret tirsdag d. 18. april
Tematurer om konst och historia
Leveret mandag d. 17. april
Områden udanför Köpenhamn
Leveret søndag d. 16. april
Beerwalks - ølsmagning til fods
Leveret fredag d. 14. april
Program för öppna turer på danska
Leveret onsdag d. 12. april